Python w QGIS

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 2-3 dni
Gupa docelowa: Adepci GIS
Korzyści: osoby chcące rozszerzać możliwości QGIS
Cena:

 • Wariant 1*: QGIS API + tworzenie skryptów (2 dni): 1990 zł netto
 • Wariant 2*: Podstawy Python + QGIS API + tworzenie skryptów (3 dni): 2690 zł netto

Kurs dodatkowy

 • „Tworzenie wtyczek do QGIS” (2 dni): 1790 zł netto 

Dowiedz się o dofinansowaniu

Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:

23-25 stycznia 2019 Warszawa
14-16 maja 2019 Warszawa

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym terminie: zgłoś się. Będziemy w kontakcie. Po zebraniu się min. 3 chętnych osób ustalimy datę oraz lokalizację.
Regulamin szkoleń

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć własne skrypty i wtyczki ułatwiające pracę w QGIS lub rozszerzyć swoje umiejętności w programowaniu w języku Python. W naszej ofercie zapewniamy uczestnikom przedstawienie wiedzy od samych podstaw, jak również umożliwiamy dalszy rozwój dla zaawansowanych użytkowników.
W ofercie przedstawiamy harmonogram złożony z modułów szkoleniowych dla osób, które rozpoczynają naukę Pythona oraz dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Znajomość programowania nie jest wymagana, lecz będzie atutem przyspieszającym zdobywanie nowej wiedzy.
Program naszych szkoleń jest elastyczny i umożliwia odpowiednie dopasowanie do umiejętności posiadanych przez uczestników. W programie przewidujemy przybliżenie podstaw języka Python. Uczestnicy zapoznają się również ze sposobem działania aplikacji QGIS i operowania danymi przestrzennymi oraz zdobędą wiedzę na temat tworzenia własnych skryptów. Jako rozszerzenie podstawowej wiedzy, oferujemy naukę konstruowania interfejsów graficznych i pisanie wtyczek QGIS.

Program**

Dzień 1

Moduł I Podstawy programowania w języku Python.

 1. Główne cechy i składnia języka.
 2. Biblioteki i ich wykorzystanie.
 3. Omówienie podstawowych typów danych oraz operacji na nich.
 4. Stosowanie warunków i pętli oraz obsługa wyjątków.
 5. Funkcje i klasy.

Dzień 2

Moduł II QGIS API.

 1. Przegląd najważniejszych klas wykorzystywanych do manipulacji danymi przestrzennymi.
 2. Obsługa danych rastrowych.
 3. Praca z danymi wektorowymi.

Dzień 3

Moduł III Tworzenie skryptów dla aplikacji QGIS.

 1. Omówienie możliwości i sposobu działania wtyczki Processing.
 2. Tworzenie skryptów w języku Python.

Dzień 4 i 5***

Moduł IV Wtyczki.

 1. Przegląd głównych elementów interfejsu QGIS.
 2. Konstruowanie interfejsów graficznych oraz praca z biblioteką Qt.
 3. Omówienie wewnętrznej struktury wtyczek.
 4. Tworzenie rozszerzeń QGIS z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych.

*Różnica między wariantami to jeden dodatkowy dzień na szkolenie z podstaw języka Python, dla osób, które nie miały styczności z programowaniem lub językiem Python.

**Ilość modułów jest zależna od poziomu zaawansowania szkolenia.

***Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest umiejętność programowania w języku Python lub zaliczenie podstawowych modułów szkoleniowych dostępnych w ofercie.