PostgreSQL + PostGIS

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 2 dni
Gupa docelowa: Administratorzy baz danych
Korzyści: Poznanie potęgi PostGIS
Cena: 1990 zł netto 

Kurs dodatkowy:

 • PostGIS w QGIS (1 dzień) 500 zł netto

Dowiedz się o dofinansowaniu

Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:
12-13 marca 2018 r. Warszawa

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem
w innym terminie: zgłoś się.
Będziemy w kontakcie.
Po zebraniu się min. 3 chętnych osób ustalimy datę oraz lokalizację.
Regulamin szkoleń

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu administrowania oraz zaawansowanego wykorzystywania baz danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak uruchomić bazę, prawidłowo ją skonfigurować oraz efektywnie wykorzystywać. Szkolenie przewiduje bardzo dużo ćwiczeń praktycznych.

Trener Michał Mackiewicz jest współautorem książki Mastering PostGIS

Program

 

Dzień 1

Moduł I Podstawy bazy danych PostGIS

 1. Omówienie najważniejszych cech relacyjnych baz danych.
 2. Łączenie się z serwerem i wyświetlanie danych w programach pgAdmin i QGIS.
 3. Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem danych w programie QGIS.
 4. Podstawy języka SQL.
 5. Wykorzystanie języka SQL do selektywnego wyświetlania i transformacji danych.
 6. Tworzenie własnych tabel, import danych z zewnętrznych źródeł (pliki SHP, GML, XLS, CSV).
 7. Wykorzystanie funkcji PostGIS do generalizacji kartograficznej.
 8. Omówienie najczęściej używanych typów i funkcji przestrzennych, optymalizacja zadań.

 

Dzień 2

Moduł II Zarządzanie bazą danych PostGIS

 1. Wykorzystanie indeksów.
 2. Wykorzystanie funkcji typu trigger.
 3. Strategie budowania zapytań wykorzystujących wiele tabel.
 4. Praca ze schematami.
 5. Konfiguracja i administracja serwera.
 6. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych.