Postgresql + PostGIS

Podstawowe informacje:

Czas trwania: 2 dni
Gupa docelowa: Administratorzy baz danych
Korzyści: Poznanie potęgi PostGIS
Cena: 1990 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)

Dodatkowe informacje: 570 979 682, szkolenia@gis-support.pl

Terminy:
Najbliższe terminy:Prosimy o kontakt. (Termin oraz lokalizację ustalamy po zgłoszeniu się min. 3 osób w konsultacji z uczestnikami)

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu administrowania oraz zaawansowanego wykorzystywania baz danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak uruchomić bazę, prawidłowo ją skonfigurować oraz efektywnie wykorzystywać. Szkolenie przewiduje bardzo dużo ćwiczeń praktycznych.

Program

 

Dzień 1

Moduł I Podstawy bazy danych PostGIS

 1. Omówienie najważniejszych cech relacyjnych baz danych.
 2. Łączenie się z serwerem i wyświetlanie danych w programach pgAdmin i QGIS.
 3. Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem danych w programie QGIS.
 4. Podstawy języka SQL.
 5. Wykorzystanie języka SQL do selektywnego wyświetlania i transformacji danych.
 6. Tworzenie własnych tabel, import danych z zewnętrznych źródeł (pliki SHP, GML, XLS, CSV).
 7. Wykorzystanie funkcji PostGIS do generalizacji kartograficznej.
 8. Omówienie najczęściej używanych typów i funkcji przestrzennych, optymalizacja zadań.

 

Dzień 2

Moduł II Zarządzanie bazą danych PostGIS

 1. Wykorzystanie indeksów.
 2. Wykorzystanie funkcji typu trigger.
 3. Strategie budowania zapytań wykorzystujących wiele tabel.
 4. Praca ze schematami.
 5. Konfiguracja i administracja serwera.
 6. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych.