New Memory Layer
Nazwa: New Memory Layer
Autor: Borys Jurgiel
Wersja: 0.4.3
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Często pracując w QGIS zdarza się, że potrzebujemy stworzyć szybko warstwę wektorową. Tworzenie nowego pliku na dysku zajmuje jednak kilka chwil i jest niewygodne, ponieważ musimy po zakończeniu pracy ręcznie je usunąć. Z pomocą przychodzi wtyczka New Memory Layer. Dzięki niej w prosty sposób można stworzyć warstwę tymczasową w pamięci komputera.

Okno główne wtyczki:

Obsługa wtyczki ogranicza się do podania nazwy i wybranie rodzaju geometrii (punkty, linie, poligony). Utworzona warstwa przyjmuje domyślnie układ współrzędnych aktualnego projektu. Tabela atrybutów nie posiada żadnych pól, ale z łatwością można je stworzyć samemu. Po zakończeniu edycji można zapisać warstwę tymczasową na dysku za pomocą polecenia ‚Zapisz jako…’.

Po zamknięciu projektu i jego ponownym wczytaniu wszystkie warstwy tymczasowe zostaną utracone. Aby je zachować należy zainstalować wtyczkę MemoryLayerSaver.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej