DIVI use case: Geoankieta w badaniach naukowych

Od dwóch lat współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca polega na prowadzeniu zajęć z zakresu GIS, a także wspomagania projektów Sekcji Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Najnowszym projektem jest „Modelowanie przestrzenne w gospodarowaniu odpadami komunalnymi”, który prowadzi Patrycja Wysocka z zespołem. Jednym z elementów projektu jest ankieta, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać dzikie wysypiska odpadów na terenie Poznania.

Stworzenie prostej ankiety z mapą stanowiło pewien problem informatyczny. Dane trzeba wprowadzić, przesłać do bazy danych, bezpiecznie przechować w bazie oraz wyświetlić je na mapie. Istotny jest też wygodny dostęp do zebranych danych. Studenci z koła naukowego postanowili wykorzystać do tego DIVI oraz DIVI API, do którego mają dostęp w ramach współpracy. DIVI posłużył jako repozytorium danych, a za pomocą DIVI API powstała zintegrowana aplikacja, do wprowadzania danych.

Korzyści z zastosowanego rozwiązania:

  • stworzenie aplikacji zajęło klika godzin i wymagało wiedzy jedynie z zakresu HTML oraz JavaScript (która studenci nabyli na zajęciach).
  • część serwerowa i bazodanowa aplikacji działa w stabilnym środowisku, którego nie trzeba monitorować (robi to GIS Support)
  • dzięki DIVI możliwe jest szybkie pobranie danych w rożnych formatach (SHP, XLSX, GeoJSON itp.), nadanie im symbolizacji i stworzenie innych map on-line.
  • rozwiązanie jest bardzo elastyczne i szybko można je dostosować do zmieniających się potrzeb.
  • aplikację z ankietą można hostować na najzwyklejszym serwerze

 

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej