Realizacje


Masowa produkcja map w QGIS na przykładzie systemu wdrożonego w RDLP w Zielonej Górze

Jedną z podstawowych funkcji systemów informacji przestrzennej jest produkcja wizualizacji kartograficznych. Najczęściej kojarzy się to z przeglądarkami map on-line (geoportalami), ale nadal potrzebne są tradycyjne mapy, które można wziąć do ręki i iść w teren lub po prostu powiesić na ścianie. Mapom drukowanym GIS dał drugie życie, ponieważ teraz możliwe jest tworzenie map w dowolnej skali dla dowolnego obszaru „na żądanie”.

Właśnie z takim zadaniem zgłosiła się do nas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Potrzebowali rozwiązania, dzięki któremu każda osoba po krótkim przeszkoleniu będzie w stanie stworzyć profesjonalną mapę dla dowolnego terenu (na przykład nadleśnictwa). Mapy miały być w różnych formatach: od png (do publikacji w Internecie), przez pdf (do druku) do svg (do dalszej obróbki w programach graficznych) i w wielu skalach dla całego obszary Dyrekcji. Co ważne: dane na podstawie których mapy miały powstać miały być na możliwie otwarte i nie ograniczać Dyrekcji w ich wykorzystaniu.

Czytaj całość

Mapa akustyczna Katowic w 3D zgodna z rozporządzeniem MŚ.

W grudniu wykonaliśmy wizualizację mapy akustycznej Katowic w 3D. Efekty można obejrzeć na poniższych zrzutach ekranów (mapa jeszcze nie jest dostępna publicznie). Z tej mapy jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ dzięki wykorzystaniu opublikowanej kilka miesięcy temu bibliotece Mapbox GL JS udało się stworzyć lekką, estetyczną i przede wszystkim funkcjonalną przeglądarkę 3D.

Mapa spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1340). Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zobligowane do stworzenia map akustycznych.

Historia wdrożenia na gorzowskim cmentarzu…

W połowie października dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wdrożyliśmy interaktywną wyszukiwarkę nagrobków, pozwalającą z łatwością wyszukać informacje o osobach pochowanych. Z wielu przyczyn był to projekt zaskakujący i wymagający, a efekt przerósł nasze oczekiwania, o czym w kilku słowach poniżej.

cmentarz.gorzow.pl

Geneza

Pracownicy Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta są sympatykami i profesjonalistami systemów informacji przestrzennej. To dobre połączenie.Regularnie przedstawiają swoje osiągnięcia na GIS Day na UAM w Poznaniu, a cały urząd korzysta z map ich autorstwa. Przekopują rejestry miejskie i przekształcają do postaci GIS i wizualizują tworząc mapy i analizy do skutecznego podejmowania decyzji oraz w celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z miasta i danych zawartych w rejestrach. Późną wiosną zaczęli dygitalizację danych o ponad 43 tys. nagrobków z miejscowego cmentarza komunalnego. Ze względu na słabą jakość materiałów nie było to łatwe zadanie. Dane te trzeba było jeszcze połączyć z danymi o pochówkach od administratora cmentarza (ponad 47 tys. rekordów). Po wykonaniu tej pracy pojawiła się potrzeba stworzenia aplikacji, która z jednej strony w prosty i przystępny sposób pozwoli na używanie tego zbioru danych przez mieszkańców, a z drugiej strony będzie pozwalała na łatwą aktualizację w przyszłości. Tak trafili do nas.

Czytaj całość

3 nowe specjalne strefy ekonomiczne z systemami „Inwestor”

W ostatnich tygodniach wdrożyliśmy system Inwestor w trzech kolejnych specjalnych strefach ekonomicznych. Po wdrożeniach w Pomorskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej oraz Kamiennogórskiej SSE, z naszego systemu korzystają już pracownicy 9 z 14 stref w Polsce.

Wdrożenia polegały na:

  • uporządkowaniu materiałów na temat terenów inwestycyjnych objętych strefami,
  • dostosowaniu ich do modelu danych jaki używany jest w systemie Inwestor,
  • dostosowaniu modułów mapowych systemu do identyfikacji wizualnych stref,
  • konfiguracji narzędzi administracyjnych do zamówionej specyfikacji.

Dzięki wdrożeniom, baza danych o terenach inwestycyjnych została uporządkowana a pracownicy stref dostali narzędzia, które przyczyniają się do efektywnej współpracy i promocji. Co najważniejsze, system pomaga w utrzymaniu danych w aktualności.

Osoby zainteresowane terenami inwestycyjnymi otrzymały wygodną przeglądarkę oraz pewność, że korzystają z tej samej bazy jak pracownicy stref.

System Inwestor w Legnickiej SSE i COI Kujawsko-Pomorskim

W ostatnich dniach lipca wdrożyliśmy system Inwestor do Centrum Obsługi Inwestora Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej . Pracownicy COI i SSE zyskali narzędzie do pełnego zarządzania informacją opisową i przestrzenną na temat ich terenów inwestycyjnych oraz publiczny moduł mapowy (LSSE, COI Kujawsko-Pomorskie), przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych.

Na specjalne życzenie COI wzbogaciliśmy nasz system o moduł generowania prezentacji w formacie Flash, dzięki któremu znacznie skraca się czas przygotowania oferty prezentując offlice nie tylko opisy i lokalizacje terenów inwestycyjnych, ale także dane statystyczne GUS dotyczące potencjału gospodarczego regionu na przejrzystych mapach i wykresach.

Już 12 instytucji zajmujących się terenami inwestycyjnymi korzysta z naszego systemu. Oznacza to, że tysiące obiektów, dziesiątki tysięcy zdjęć i innych dokumentów bezpiecznie przechowywane jest w systemach naszego autorstwa.

COI Kujawsko Pomorskie

COI Kujawsko Pomorskie

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Use case – „Dyspozytor”

Opis: Pożary lasów są bardzo poważnym problemem ekologicznym i gospodarczym w Polsce. Prawie 70% powierzchni leśnej zajmują bory sosnowe, szczególnie podatne na zagrożenie pożarowe. Najlepszym sposobem unikania strat związanych z pożarami lasów jest zapobieganie, jednak gdy do pożaru już dojdzie, tylko szybka reakcja służb leśnych i pożarniczych może zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na dużą powierzchnię.

Problem: Zarówno Lasy Państwowe, jak i Państwowa Straż Pożarna dysponują systemami informatycznymi wspomagającymi ich działalność. Systemy te posiadają również komponenty GIS i umożliwiają wizualizację danych na mapie. Nie są jednak w żaden sposób połączone, jedynym narzędziem do tej pory był okresowy eksport mapy przeciwpożarowej z bazy Leśnej Mapy Numerycznej na potrzeby straży pożarnej. Umożliwiało to wyświetlenie map leśnych w oprogramowaniu Desktop GIS, jednak miało ograniczoną przydatność podczas akcji gaśniczej oraz wśród użytkowników nie zaznajomionych z GIS.

Rozwiązanie: GIS Support utworzył aplikację klasy WebGIS, która ma usprawnić wymianę informacji przestrzennych związanych z ochroną przeciwpożarową lasów między komendą Państwowej Straży Pożarnej, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami. Aplikacja umożliwia wyświetlanie dowolnych danych przestrzennych, zgromadzonych we wspólnej bazie, oraz dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między użytkownikami systemu w zakresie zdarzeń kryzysowych. System cechuje się:

  1. autonomią działania – rozumianą jako niezależność od sieci Internet. Aplikacja działa w sieci wewnętrznej bez konieczności komunikacji z jakimikolwiek zewnętrznymi usługami.
  2. redundancją – w przypadku awarii serwera, jego funkcje przejmuje drugi, niezależny serwer. Po przywróceniu sprawności następuje replikacja danych doprowadzająca obie bazy do zgodności.
  3. działaniem w czasie rzeczywistym – przekazywanie komunikatów o zgłoszeniach pożarów, przyjęciem zgłoszenia, zmianą statusu następuje natychmiast bez konieczności przeładowywania ani oczekiwania na odświeżenie.
  4. intuicyjnym interfejsem użytkownika – nie są wymagane skomplikowane szkolenia użytkowników końcowych-dyspozytorów w celu wdrożenia.

System został wdrożony w Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Use case – mapy dla straży pożarnej

Opis: Ścienna mapa operacyjna jest obowiązkowym wyposażeniem każdej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu mapę topograficzną, na której przy użyciu pinezek i chorągiewek zaznacza lokalizację punktów istotnych w działaniach straży pożarnej (np. lokalizacja jednostek ratowniczo-gaśniczych, szpitalne oddziały ratunkowe).

Problem: Mapy topograficzne wydawane przez Państwową Służbę Geodezyjną i Kartograficzną niestety nie nadążają za rozwojem gospodarczym i infrastrukturalnym. Dla niektórych obszarów nie wydano map nowszych, niż te opracowane w układzie współrzędnym “1965”. Wobec zmian w sieci drogowej, kolejowej i energetycznej, a także budowy nowych osiedli mapy te przestają spełniać swoją funkcję. Dodatkowo, coraz więcej jednostek straży pożarnej dysponuje danymi w formie cyfrowej i nanoszenie ich na mapę za pomocą pinezek jest ogromnym krokiem wstecz.

Rozwiązanie: GIS Support zajmuje się przygotowywaniem dedykowanych map z przeznaczeniem dla służb ratowniczych. Zakres danych prezentowanych na wydruku jest ustalany indywidualnie z klientem i obejmuje np. lokalizację jednostek PSP/OSP z oznaczeniem przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, szpitali i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, punktów czerpania wody, linii energetycznych z podziałem na napięcie. Mapy w zależności od potrzeb drukowane są na papierze lub płycie z tworzywa sztucznego zapewniającej większą trwałość. W proces tworzenia mapy mogą być zaangażowane lokalne jednostki OSP, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie jak największej zgodności treści mapy z sytuacją terenową. Redakcją mapy zawsze zajmują się osoby z praktyczną znajomością działalności służb ratunkowych.

Use case – AVC Viewer

Opis: AVC Polska zajmuje się optymalizacją energetyczną w JST oraz przedsiębiorstwach. Głównym polem działania firmy jest optymalizacja kosztów użytkowania i utrzymania oświetlenia drogowego, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności systemu oświetleniowego.

Problem: Podstawą zaplanowania i późniejszego monitorowania optymalizacji kosztów jest aktualna baza danych opisująca sieć oświetleniową. Potrzebne było narzędzie do wprowadzania danych (przestrzennych i opisowych) przez różne osoby w kilku instytucjach (gmina, dostawca energii, wykonawca modernizacji) wraz z pakietem narzędzi do analizy i raportowania.

Rozwiązanie: GIS Support stworzył narzędzie dostępne w chmurze pozwalające na wprowadzanie danych z pomiarów terenowych, ewidencjonowanie prac konserwacyjnych na elementach sieci oraz generowanie raportów dotyczących wydajności i energochłonności sieci. Aplikacja w przyjaznym środowisku graficznym umożliwia wydruki wielkoformatowe, aktualizacje informacji o elementach sieci, wyświetlanie obiektów w klasach w oparciu o atrybuty.

Use case: Inwestor

Opis: Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Centra Obsługi Inwestorów zarządzają bazą danych terenów inwestycyjnych, które należą do tych instytucji, jednostek samorządu terytorialnego lub osób prywatnych. Ich głównym zadaniem jest promowanie tych terenów i zachęcanie przedsiębiorców do rozwoju przemysłu i usług w ich regionie

Problem: Oferty inwestycyjne są przygotowane i aktualizowane przez pracowników gmin, natomiast bazą zarządzają pracownicy Stref i COI. Powoduje to niejednolitość przechowywanej informacji. Problemem jest dokładne zlokalizowanie terenu, udzielenie szybkiej i aktualnej informacji opisowej oraz dowiedzenie się więcej o okolicy danego terenu (lokalizacja względem sieci drogowej i kolejowej, otoczenie biznesowe). Ponadto problemem jest utrzymanie danych w aktualności i szybkie wyszukanie oferty spełniającej kryteria inwestora.

Rozwiązanie: System Zarządzania Bazą Danych Terenów Inwestycyjnych “Inwestor” to narzędzie dostosowane do potrzeb Stref i COI. Pozwala na wygodne wprowadzanie przechowywanie informacji o terenach (lokalizacja w przestrzeni i opis atrybutów w kilku językach) oraz zapewnia narzędzia do wspomagania promocji (statystyki, mini mapy, wersja mobilna, integracja ze Google StreetView). Poza tym jest klientem i serwerem usług sieciowych (WMS i WFS) przez co pozwala na integrację z różnymi geoportalami (możliwość wyświetlania terenów na geoportalach wojewódzkich, powiatowych oraz pobieranie z nich informacji np. o ewidencji). System Inwestor z powodzeniem funkcjonuje w Katowickiej, Łódzkiej, Wałbrzyskiej, Legnickiej, Mieleckiej i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podlaskim, Lubelskim, Świętokrzyskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim, Opolskim COI oraz COI Urzędu Miasta Kielce.

Dowiedz się więcej…

 

EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan z naszym systemem!

W ostatnich dniach grudnia wdrożyliśmy system Inwestor do EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan – spółek zarządzających Mielecką i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pracownicy stref zyskali narzędzie do pełnego zarządzania informacją opisową i przestrzenną na temat ich terenów inwestycyjnych oraz publiczne moduły mapowe (MSSE, TSSE), przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.

Na specjalne życzenie wzbogaciliśmy nasz system o moduł generowania prezentacji w formacie .pptx, dzięki któremu znacznie skraca się czas przygotowania oferty i zyskuje się pewność, że zamieszczone dane są zawsze aktualne.

Przy okazji wdrożenia okazało się również, że Mielecka Strefa Ekonomiczna oferuje tereny inwestycyjne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, gdzie znajduje się nasze biuro. Zapraszamy do Lublina!

Już 10 instytucji zajmujących się terenami inwestycyjnymi korzysta z naszego systemu. Oznacza to, że tysiące obiektów, dziesiątki tysięcy zdjęć i innych dokumentów bezpiecznie przechowywane jest w systemach naszego autorstwa.