Blog GIS Support


Dane demograficzne w siatkach kilometrowych od GUS

Główny Urząd Statystyczny posiada portal geostatystyczny. Można na nim tworzyć kartogramy i kartodiagramy na podstawie danych statystycznych gromadzonych przez GUS (Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011). Opis portalu znajduje się tutaj.
Czytaj całość

QGIS News #2. QGIS 3

Najważniejszym wydarzeniem w GIS w tym roku będzie opublikowanie wersji oznaczonej numerem 3. Dlaczego ta zmiana jest tak znacząca? W jaki sposób wpłynie ona na społeczność? Zapraszamy do lektury wszystkich użytkowników QGIS – szczególnie tą jej części, która aktywnie uczestniczy w rozwoju aplikacji m.in. poprzez tworzenie wtyczek i skryptów.

Czytaj całość

Quick OSM

Oprócz wczytywania rastrowych podkładów do QGIS za pomocą wtyczki OpenLayers Plugin, mamy również możliwość pobierania danych z OSM w formie wektorowej. Służy do tego wtyczka Quick OSM. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu z paska narzędzi otwiera się okno, w którym możemy zdefiniować zapytanie do bazy OSM, za pomocą którego uzyskamy interesujące nas dane.

W pierwszej kolejności należy wybrać klucz oraz wartość dla warstwy, z której chcemy pozyskać dane – więcej o kluczach i wartościach możemy znaleźć na stronie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features lub za pomocą przycisku „Help with key/value”. Po ich wybraniu określamy obszar, z którego pochodzić mają dane. Do tego celu służą 3 opcje:

  • określenie konkretnego obszaru poprzez wpisanie wartości z jego nazwą (miasto, gmina itd.)
  • wybór obiektów do zasięgu mapy
  • wybór obiektów do zasięgu warstwy

Dodatkowo określić możemy opcje zaawansowane czyli wybór typów obiektów, czas wykonywania zapytania przez serwer oraz wskazać folder, w którym mają zapisać się pobrane warstwy (w innym przypadku warstwy dodane zostaną do otwartego projektu QGIS i będą traktowane jako warstwy wirtualne). Po zdefiniowaniu zapytania należy kliknąć przycisk „Run query”, który prześle zapytanie do bazy OSM i po upływie określonego czasu doda nam pożądane warstwy do okna mapy.

Przykładowo aby pobrać dane dotyczące lokalizacji bankomatów w Lublinie należy wybrać odpowiedni klucz oraz wartość dla danej warstwy – w tym przypadku będzie to kolejno „amenity” i „atm”. Następnie określamy lokalizację korzystając z pierwszej opcji, wpisując w pole tekstowe nazwę miasta – Lublin, natomiast w ustawieniach zaawansowanych zwiększamy czas zapytania do wartości 250. Po zdefiniowaniu powyższych pól uruchamiamy zapytanie przyciskiem „Run query”, które po kilkunastu sekundach powinno zwrócić nam wynikową warstwę punktową z lokalizacją bankomatów na terenie Lublina.

Od teraz mamy możliwość pełnej edycji i zarządzania powyższymi danymi z poziomu QGIS.

OpenLayers plugin

Wtyczka umożliwia dodanie popularnych podkładów mapowych (różne wizualizacje danych OpenStreetMap, ale również Google Maps, Bing, Apple Maps) jako warstwa projektu QGIS.

Po udanej instalacji na pasku menu zostanie dodana nowa pozycja „W internecie”, która daje nam dostęp do podkładów oferowanych przez wtyczkę. W celu wczytania odpowiedniego podkładu należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią pozycję i poczekać kilka sekund na dodanie podkładu do okna mapy w projekcie QGIS.

 

Od teraz mamy możliwość pełnej nawigacji podkładu (zoomowanie mapy, przesuwanie mapy) oraz wyświetlania na nim innych danych przestrzennych.

Istotną rzeczą, o której należy pamiętać korzystając z wtyczki, jest konwersja układu współrzędnych projektu. Podkłady oferowane przez wtyczkę są dostępne w układzie Web Mercator (EPSG: 3857), więc podczas ich dodawania QGIS automatycznie zmieni nam układ projektu na układ warstwy i aby powrócić do wcześniejszych ustawień należy ręcznie zmienić układ projektu.

QGIS News #1. Podsumowanie roku 2016

Początek nowego roku to dobry moment na podsumowanie tego co wydarzyło się w poprzednim. Przyjrzyjmy się zatem co ciekawego przyniósł rok 2016 w projekcie QGIS oraz jakie są plany na 2017 r.

Dla projektu QGIS 2016 r. był bardzo owocny, zarówno pod kątem programistycznym jak i na poziomie zarządczym. Kolejne wersje aplikacji wniosły wiele nowych narzędzi i rozwój istniejących funkcjonalności. Duża część pracy poświęcona została na zwiększenie stabilności aplikacji m.in. poprzez usprawnienie procesu testowania kodu źródłowego. W 2015 r. zainicjowany został proces przekształcenia utworzenia organizacji QGIS.org, która ma być odpowiedzialna za rozwój projektu i zastąpi istniejący komitet sterujący (QGIS PSC – Project Steering Committee). W 2016 r. kontynuowano te prace. Jak ma wyglądać struktura nowej organizacji możecie przeczytać na oficjalnym blogu QGIS.

Czytaj całość

Mapa akustyczna Katowic w 3D zgodna z rozporządzeniem MŚ.

W grudniu wykonaliśmy wizualizację mapy akustycznej Katowic w 3D. Efekty można obejrzeć na poniższych zrzutach ekranów (mapa jeszcze nie jest dostępna publicznie). Z tej mapy jesteśmy szczególnie dumni, ponieważ dzięki wykorzystaniu opublikowanej kilka miesięcy temu bibliotece Mapbox GL JS udało się stworzyć lekką, estetyczną i przede wszystkim funkcjonalną przeglądarkę 3D.

Mapa spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1340). Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje zobligowane do stworzenia map akustycznych.

Nowe narzędzie w wyszukiwarce LPIS

Dzisiaj zaktualizowaliśmy wtyczkę „Wyszukiwarka LPIS” o nowe narzędzie „Przecięcia LPIS”. Pozwala ono na pobranie wszystkich działek, które mają wspólną geometrię z obiektami z wybranej warstwy. Umożliwia to szybkie stworzenie warstwy z działkami dla interesującego obszaru np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź listy działek na których prowadzone są prace projektowe. Sposób działania pokazuje zaktualizowany film. Dziękujemy za wszystkie wiadomości dotyczące funkcjonowania wtyczki i prosimy o więcej. Chcemy, aby ta wtyczka i inne, które zamierzamy opublikować niedługo, usprawniała Państwu codzienną pracę z QGIS.

Nowe, odświeżone logo QGIS.

qgis-logo_anita02

Rok 2017 to będzie rok zmian dla QGIS. Wielkimi krokami nadchodzi wersja 3.0, o której będziemy w przyszłym roku bardzo dużo pisać. Przy tej okazji zostanie wprowadzone nowe logo. Najprawdopodobniej będzie to projekt graficzny widoczny wyżej. Nam się bardzo podoba. Dlaczego najprawdopodobniej? QGIS to projekt bardzo demokratyczny i członkowie społeczności z prawem głosu będą głosować, czy im się ta koncepcja podoba. Reakcja społeczności jest bardzo przychylna, więc raczej należy przyzwyczajać się do zielonego QGISa.

Więcej szczegółów na blogu QGIS

 

Zmiany roku 2017 będą również bardziej lokalne. Na początku przyszłego roku będziemy o nich z przyjemnością informować.

Historia wdrożenia na gorzowskim cmentarzu…

W połowie października dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wdrożyliśmy interaktywną wyszukiwarkę nagrobków, pozwalającą z łatwością wyszukać informacje o osobach pochowanych. Z wielu przyczyn był to projekt zaskakujący i wymagający, a efekt przerósł nasze oczekiwania, o czym w kilku słowach poniżej.

cmentarz.gorzow.pl

Geneza

Pracownicy Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miasta są sympatykami i profesjonalistami systemów informacji przestrzennej. To dobre połączenie.Regularnie przedstawiają swoje osiągnięcia na GIS Day na UAM w Poznaniu, a cały urząd korzysta z map ich autorstwa. Przekopują rejestry miejskie i przekształcają do postaci GIS i wizualizują tworząc mapy i analizy do skutecznego podejmowania decyzji oraz w celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z miasta i danych zawartych w rejestrach. Późną wiosną zaczęli dygitalizację danych o ponad 43 tys. nagrobków z miejscowego cmentarza komunalnego. Ze względu na słabą jakość materiałów nie było to łatwe zadanie. Dane te trzeba było jeszcze połączyć z danymi o pochówkach od administratora cmentarza (ponad 47 tys. rekordów). Po wykonaniu tej pracy pojawiła się potrzeba stworzenia aplikacji, która z jednej strony w prosty i przystępny sposób pozwoli na używanie tego zbioru danych przez mieszkańców, a z drugiej strony będzie pozwalała na łatwą aktualizację w przyszłości. Tak trafili do nas.

Czytaj całość

3 nowe specjalne strefy ekonomiczne z systemami „Inwestor”

W ostatnich tygodniach wdrożyliśmy system Inwestor w trzech kolejnych specjalnych strefach ekonomicznych. Po wdrożeniach w Pomorskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej oraz Kamiennogórskiej SSE, z naszego systemu korzystają już pracownicy 9 z 14 stref w Polsce.

Wdrożenia polegały na:

  • uporządkowaniu materiałów na temat terenów inwestycyjnych objętych strefami,
  • dostosowaniu ich do modelu danych jaki używany jest w systemie Inwestor,
  • dostosowaniu modułów mapowych systemu do identyfikacji wizualnych stref,
  • konfiguracji narzędzi administracyjnych do zamówionej specyfikacji.

Dzięki wdrożeniom, baza danych o terenach inwestycyjnych została uporządkowana a pracownicy stref dostali narzędzia, które przyczyniają się do efektywnej współpracy i promocji. Co najważniejsze, system pomaga w utrzymaniu danych w aktualności.

Osoby zainteresowane terenami inwestycyjnymi otrzymały wygodną przeglądarkę oraz pewność, że korzystają z tej samej bazy jak pracownicy stref.